KRONIKA KOŚCIOŁA MARIACKIEGO W DARŁOWIE

Wydawnictwa

Cena:35.00

red. Jerzy Kalicki

tłumaczenie na język niemiecki: Aneta Heinrich

"Koszalińskie Zeszysty Muzealne" seria B I - Historia, tom I

Koszalin 2009

wyd. Muzeum w Koszalinie

352 strony

ISBN 975-93-89463-11-1