POZA SZLAKIEM

Wydawnictwa

Cena:70.00

Poza Szlakiem
Źródła Archeologiczne do Dziejów Małych Miast Pomorza Środkowego

W książce tej zawarto informacje na temat wszystkich znanych stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na terenie 14 miast dawnego województwa koszalińskiego. Zaprezentowano tam wyniki prac archeologicznych, nadzorów, badań powierzchniowych oraz pokazano znaleziska przypadkowe. Publikacja podzielona jest na 14 głównych rozdziałów, z których każdy podzielony jest jednemu z miast.

Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski

Koszalińskie Zeszyty Muzealne seria B-VIII - Archeologia, t. II

Koszalin 2012

wyd. Muzeum w Koszalinie

532 strony

ISBN 978-89463-18-0