CHOLIN - GOLLENBERG - GÓRA CHEŁMSKA

Wydawnictwa

Cena:45.00

Cholin - Gollenberg - Góra Chełmska
Źródła Archeologiczne do Dziejów Góry Chełmskiej koło Koszalina

Góra Chełmska - pierwsza w serii "Źródła archeologiczne do dziejów miast Pomorza Środkowego" publikacja poświęcona jednemu, wybranemu stanowisku. Zaprezentowano w niej wszystkie znaleziska z obszaru podkoszalińskiej Góry Chełmskiej. Główną uwagę skupiono zaś na zaprezentowaniu odkrytym na szczycie śladom osadnictwa wczesnośredniowiecznego oraz reliktom ośrodka pielgrzymkowego z późnego średniowiecza.

Andrzej Kuczkowski

Koszalińskie Zeszyty Muzealne seria B-VIII - Archeologia, t. III

Koszalin 2013

wyd. Muzeum w Koszalinie

235 stron

ISBN 978-83-89463-21-0