NOWOŻYTNE EPITAFIA DREWNIANE NA POMORZU ŚRODKOWYM

Wydawnictwa

Cena:195.00

Anna Gut

Koszalin 2015

wyd. Muzeum w Koszalinie

"Koszalińskie Zeszyty Muzealne" Seria A-VI: Sztuka Dawna

285 stron

ISBN: 978-83-89463-26-5

 

Spis treści

Podziękowania 3
Wstęp 5


Rozdział I: POMORZE ŚRODKOWE – TŁO HISTORYCZNE 17
Sytuacja geopolityczna 17
Stosunki kościelne 19


Rozdział II: EPITAFIUM JAKO GATUNEK SZTUKI SEPULKRALNEJ 25
Wpływ nauk Lutra na sztukę kościelną 25
Definicja epitafium, jego geneza i funkcje 27
Rozwój form i scen epitafijnych 29


Rozdział III: FUNDATORZY EPITAFIÓW I OSOBY UPAMIĘTNIONE 35


Rozdział IV: EPITAFIA POMORZA ŚRODKOWEGO 45
Kompozycja 46
Sceny figuralne i figury alegoryczne 65
Portret 78
Motywy heraldyczne 90
Inskrypcje 93


Rozdział V: EPITAFIA POMORZA ŚRODKOWEGO NA TLE PORÓWNAWCZYM 97


Podsumowanie 101
Aneksy 105
Bibliografia 115
Zusammenfassung 125
Indeks osób 131
Słownik miejscowości polsko-niemiecki obszaru Pomorza Środkowego 145
Słownik miejscowości niemiecko-polski obszaru Pomorza Środkowego 147


ILUSTRACJE 149


KATALOG DREWNIANYCH EPITAFIÓW POMORZA ŚRODKOWEGO 249


Spis ilustracji 275