AWANGARDA W PLENERZE. OSIEKI I ŁAZY 1963-1981

Wydawnictwa

Cena:37.00

red. Jerzy Kalicki, Ewa Kowalska, Walentyna Orłowska, Ryszard Ziarkiewicz

Koszalin 2008

wyd. Muzeum w Koszalinie

"Koszalińskie Zeszyty Muzealne" seria A

390 stron + płyta DVD; wydawnictwo w językach polskim i angielskim

ISSN 0137-5261

ISBN 978-83-89463-07-4